VEERKRACHTIG VERANDEREN

Hoe mooi zou het zijn als mensen vanuit zichzelf en hun eigen veerkracht dingen anders gaan doen en richting het doel bewegen? Omdat ze vinden dat het anders moet en hier zelf ook gelukkiger van worden? Of je nu als organisatie een goede werkomgeving wilt neerzetten die het werkgeluk van medewerkers faciliteert óf je een verandering wilt doorvoeren op een waarderende en vooral ook persoonlijke manier. Ik begeleid je in de diagnose van je huidige situatie en het vormen van een veranderidee wat past. Hierin maak ik me de inhoud van de verandering eigen en kijken we samen naar de te nemen stappen.


'Vaak zie je dat met name in de afdelingen waar het meeste verandert, het verloop en het verzuim hoog zijn. Medewerkers zijn ongelukkig door alles wat er op hen afkomt. Hier valt veel winst te behalen, door op een persoonlijke, open en positieve manier met elkaar aan de slag te gaan. Hierdoor wordt het een succesvolle verandering voor en door de medewerkers zelf.'

Methode

Methode voor Veerkrachtig Veranderen

De methode gaat uit van een aantal werkende principes. 

Zorgvuldige diagnose
Samen maken we een diagnose, hierbij kijken we naar de geschiedenis en cultuur van de organisatie of het team, het organisatiesysteem, de onderliggende drijfveren en het waarom van de verandering.

Bevlogenheid in de verandering
Het is niet zomaar een verandering, we benutten de verandering om ook het energieniveau, het persoonlijk leiderschap en het werkgeluk onder werknemers te vergroten. Dit gebeurt in teamverband, de beste omgeving om meer verbinding te creëren. 

Eigenaarschap voor de verandering
Medewerkers nemen zelf eigenaarschap voor hun eigen ontwikkeling en die van het team. Hierdoor wordt de verandering geborgd en past hij instrinsiek bij de drijfveren van ieder individu.


De programmatische aanpak

Vaak maak ik gebruik van een programmatische aanpak, waarin inhoud en proces samenkomen en het gericht en integraal sturen op resultaat mogelijk wordt. Meer hierover lees je hierBLOGS

blog 1

#1 VEERKRACHTIG VERANDEREN

Veerkrachtig veranderen, een mooie volzin die tot de verbeelding spreekt, maar wat is het precies? 

blog 2

#2 INTRINSIEKE MOTIVATIE

Het recept voor 'ziek' veel motivatie

blog 3

#3 DE MAGIE VAN MARIE


Wat kan Marie Kondo ons leren als het gaat om werkgeluk?

blog 4

#4 GEKLEURDE BRIL


Wat is nu eigenlijk de toegevoegde waarde van drijfveren en kleurenprofielen?

Photo by CDC on Unsplash

#5 VEERKRACHTIG IN QUARANTAINETIJDEN

Hoe werk je in deze tijden van quarantaine aan je werkgeluk? Waar heb je zelf invloed op? En wat kun je hier als leidinggevende of werkgever in betekenen? Niet alleen nu, maar waar moet je oog voor hebben als we overgaan naar het ‘nieuwe normaal’. genuanceerder?

MobiriseMobiriseMobiriseMARTHE VAN DER MOLEN

Marthe werkt op een waarderende manier aan cultuur- en organisatieverandering. Met een no-nonsense en participatieve aanpak gebruikt ze verandering om meer bevlogenheid te creëren in teams en organisaties.CONTACT

Marthe@meauve-advies.nl
06-12991453Designed with Mobirise