FLOREREN IN WERK

Werk is een belangrijke bron van zingeving en is van grote invloed op hoe gelukkig we ons voelen. Daarom is het zo belangrijk dat organisaties en hun medewerkers leren hoe ze hun werk, hun leiderschap aan zichzelf en anderen en de veranderingen op het werk, zo kunnen inrichten dat het ze in staat stelt om te floreren. Ik werk samen met jou aan duurzame aanpak die begint bij het individu en een mix is van het werken aan persoonlijk leiderschap, veranderkunde, systemisch werken, positieve psychologie, werkgeluk en de employee experience. Met als resultaat meer werkgeluk en betere prestaties. 


EFFECTEN FLORERENDE ORGANISATIES

Uit onderzoek (Gallup, 2013) is gebleken dat het vergroten van werkgeluk binnen organisaties een aantal mooie positieve effecten met zich meebrengt. 

22%

Meer productiviteit

21%

Meer winst

37%

Minder verzuim

21%

Minder verloop

Context en de ander

FLOREERMODEL

Het model bestaat uit vijf cruciale elementen die maken dat medewerkers kunnen floreren op hun werk. Een aantal liggen volledig bij het individu en een aantal vallen samen met de werkomgeving. Uiteraard heb je hier zelf ook invloed op en kun je deze elementen beinvloeden. Hieronder volgt een toelichting per element.

- Veerkracht

40% van ons geluksniveau danken we aan onze mindset. Positieve persoonseigenschappen zoals weerbaarheid, optimisme, flexibiliteit en vertrouwen in het eigen kunnen, dragen bij aan veerkracht. Medewerkers voelen zich hierdoor krachtiger op het werk, kunnen beter omgaan met tegenslagen, en presteren hierdoor beter.

- Autonomie

Medewerkers hebben ruimte en vrijheid nodig om hun werk naar eigen inzicht te kunnen doen. Wanneer ze dit voldoende ervaren, levert dit meer werkgeluk op. Een erg controlerende of sturende leidinggevende of strikte procedures kan dit werkgeluk bijvoorbeeld in de weg zitten.


- Doelen

Het is voor medewerkers essentieel om te weten welke doelen de organisatie nastreeft. Wanneer de medewerker de eigen ambities helder heeft, kunnen deze gemakkelijk gekoppeld worden aan de organisatiedoelen. Dit levert zorgt voor werk met meer zingeving en betrokkenheid. 


- Verbinding

Verbondenheid met collega's en het krijgen van aandacht en waardering van de ander zijn essentieel. Uit langdurig geluksonderzoek is gebleken dat de relaties die je aangaat in hoge mate van invloed zijn op je levensgeluk. Dit geld ook voor de werkvloer. Het hebben van een hecht team, waar onderling vertrouwen is en collega's zijn waar je op kunt rekenen, is heel belangrijk. 


- Competentie

Medewerkers moeten voldoende worden uitgedaagd in hun werk. Hierbij is het uiteraard belangrijk dat ze niet overvraagd worden, maar zeker ook niet ondervraagd. Daarnaast moet het werk aansluiten op de drijfveren en talenten van de medewerker, hierdoor haalt de medewerker meer voldoening uit zijn werk.

Afstand houden

FLORERENDE TEAMS

In mijn teamtrajecten (en in mijn leiderschapsprogramma's) maak ik gebruik van het floreermodel. Zo krijgen teamleden inzicht in elkaars talenten en energiebronnen en kijken ze gezamenlijk hoe ze als team beter kunnen presteren.  Ben je nieuwsgierig? 

PROGRAMMATISCH WERKEN AAN WERKGELUK

Veel organisaties pakken werkgeluk aan door een programma in te richten.  Dit klinkt grootschalig, maar dit hoeft helemaal niet zo te zijn. Als je met een programma werkt (hoe groot of hoe klein ook),  zie je als organisatie precies welke acties je wilt gaan doen en aan welke doelen ze bijdragen. Zo voorkom je onsamenhangende interventies en werk je met een team gericht aan meer werkgeluk. Ik help je het programma op te zetten en indien nodig kan ik ook als programmamanager het programma managen.

#1 (Zelf)reflectie

Aan de hand van de evaluatietool ' florerende organisatie' maken jullie zelf (of ondersteund door mij) een analyse van de huidige situatie op het gebied van het werkgeluk (zowel op harde als zachte aspecten).

#2 Doelen & Interventies

- We stellen samen de doelen vast waar het programma aan moet bijdragen;
- Vervolgens brainstormen we over welke acties daaraan bij kunnen dragen? We kiezen diegenen waarvan we verwachten dat ze de grootste impact hebben, zowel op team- als organisatieniveau en toetsen deze binnen de organisatie;
- Vervolgens voegen we de doelen en de acties samen tot een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN). 

#3 Mobiliseren

Binnen een pilot team (of binnen alle teams) worden de eerste acties vanuit het programma opgepakt. De lokale aanpak sluit aan bij de individuen in het team en de teamdynamiek. Zo wordt geborgd dat medewerkers ook daadwerkelijk meer gaan floreren. Ook op organisatieniveau wordt gekeken welke acties de werkomgeving kunnen verbeteren, zodat de lokale ontwikkeling wordt ondersteund vanuit de organsisatie. 

#4 Waarderen 

Dit is het moment dat we de peilstok erin stoppen en kijken hoe we koersen op de doelstellingen. Dit doen we zeer regelmatig in kleine sprints. Zijn medewerkers gelukkiger? Ervaren medewerkers meer autonomie? Hoe worden leidinggevenden beoordeeld? Hoe staat het met het verloop? Op basis van de evaluatie kunnen acties worden aangescherpt, geschrapt of aangevuld.

Een vliegende start

Een vliegende start

Een programma voor Young Professionals met daarin o.a. de volgende componenten:
- Vergoten van zelfinzicht
- Vergroten van Persoonlijk Leiderschap

- Inzicht in het eigen floreren
- Vergroten van impact
- Verlagen van werkdruk en ziekte
- Integratie met het dagelijks werk
- Gebruik van leervormen zoals Instagram en online leren
- Het creëren van een community binnen jouw organisatie


MARTHE VAN DER MOLEN

Marthe werkt op een waarderende manier aan cultuur- en organisatieverandering. Met een no-nonsense en participatieve aanpak gebruikt ze verandering om meer bevlogenheid te creëren in teams en organisaties.CONTACT

Marthe@meauve-advies.nl
06-12991453This page was built with Mobirise site template